КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 7"

Лiкарi

45 Лiкарiв

Про нас

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 7» (КНП ХОР «ОКПТД № 7») це спеціалізований протитуберкульозний заклад, що надає вторинну спеціалізовану фтизіатричну амбулаторну медичну допомогу переважно мешканцям міста Харкова. Забезпечує діагностику та підтвердження діагнозу туберкульозу, діагностику бронхо-легеневих захворювань, лікування хворих на туберкульоз, надає організаційно-методичну допомогу лікувальним закладам міста Харкова з профілактики та раннього виявлення туберкульозу, проводить навчання медичних працівників центрів мікроскопії міста Харкова та санітарно-просвітню роботу серед населення міста Харкова.

В своїй структурі КНП ХОР "ОКПТД № 7" має:

 • 4 амбулаторних відділення, одне з яких дитяче,
 • денний стаціонар,
 • рентгенівське відділення,
 • клініко-діагностичну та бактеріологічну лабораторії,
 • кабінет ендоскопії,
 • кабінет функціональної діагностики,
 • кабінет лікаря-ортопеда-травматолога,
 • кабінет лікаря-уролога,
 • кабінет лікаря-гінеколога,
 • кабінет лікаря-невропатолога.
В диспансері розроблені амбулаторні моделі лікування, а саме:
 • на базі денного стаціонару КНП ХОР «ОКПТД № 7»;
 • у формі стаціонару на дому;
 • ДОТ-кабінети на базі КНП ХОР «ОКПТД № 7»;
 • Відео-ДОТ;
 • за участю соціальних працівників благодійної організації мережі «100 відсотків Життя».
Протитуберкульозна служба забезпечує діагностику та підтвердження діагнозу туберкульозу у осіб, з підозрою захворювання на туберкульоз, лікування хворих на туберкульоз шляхом:
 • обстеження пацієнта за обов’язковим переліком діагностичних процедур (рентгенографія та томографія на сучасному цифровому обладнанні, бронхоскопія, ЕКГ, спірографія, лабораторні дослідження та ін.);
 • проведення диференційної діагностики з іншими легеневими захворюваннями;
 • організації бактеріологічної та молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу;
 • представлення документів на ЦЛКК для підтвердження (уточнення) діагнозу та реєстрації категорії хворого;
 • організації та забезпечення проведення контрольованого лікування в інтенсивну фазу і підтримувальну фазу основного курсу протитуберкульозної хімієтерапії.
Прийом дітей та підлітків ведеться в окремій будівлі за адресою: м.Харків, вулиця Потебні,16. 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 7» - є базою для кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини ХМАПО, на якій проходять навчання лікарі-фтизіатри протитуберкульозних закладів Харківської області та інших областей України, лікарі-терапевти, лікарі-пульмонологи та лікарі інших спеціальностей.

Диспансер взаємодіє з іншими закладами охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги та з немедичними установами з питань раннього виявлення та профілактики туберкульозу, надає консультативну допомогу.

Протягом всього часу ми вдосконалюємо свою роботу щодо надання медичних послуг. У традиціях диспансеру постійне підвищення професійної майстерності, освоєння і впровадження в практику сучасних лікувально-діагностичних технологій, досягнень медичної науки.

Адміністрація

СЬОМА НЕЛЯ ПЕТРІВНА

тел. 738 70 64

Директор


ШИРАПОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

тел. 738 71 75

Заступник директора з медичної частини      ЧЕРКАШИНА  ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

тел. 738 53 96

Заступник директора з економічних питань   


КОЛОМІЄЦЬ  ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

тел. 738 53 96

Головний бухгалтер

ЄСИЧКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

тел. 738 42 30

Головна медична сестра

КОРЧАН НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

тел. 738 42 30

Провізор

ХИЩЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА

тел. 738 73 15

Старший інспектор з кадрів

СЕРГІЄНКО АЛІНА МИКОЛАЇВНА

тел. 738 71 75

Інженер з охорони праці

КАШКІНА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

тел. 738 71 75

Завідувач господарської частини


Амбулаторне відділення № 1

Контакти: 

61037, м.Харків, пр.Московський, 197;

(057) 738-71-03 (Реєстратура)


Амбулаторне відділення № 2

Контакти: 

61037, м.Харків, пр.Московський, 197;

(057) 738-70-76 (Реєстратура)

Амбулаторне відділення № 3

Контакти: 

61037, м.Харків, пр.Московський, 197;

(057)755-09-23 (Реєстратура)

Амбулаторне відділення № 4 (дитяче)

Амбулаторне відділення № 4 надає спеціалізовану консультативну допомогу дитячому населенню м.Харкова.

Прийом дітей та підлітків ведеться в окремій будівлі за адресою: м.Харків, вулиця Потебні,16.

На консультацію направляються діти та підлітки за результатами щорічної туберкулінодіагностики згідно показників, при виявленні патологічних змін при флюорографічному та рентгенологічному обстеженні, діти та підлітки з осередків туберкульозної інфекції, з груп ризику щодо захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфіковані, при ускладненому перебігу вакцинації БЦЖ, при оформленні до навчальних закладів, а також проводяться консультації хворих, які знаходяться на лікуванні у закладах загальної лікувальної мережі.

З метою діагностики та диференційної діагностики, в амбулаторному відділенні проводиться рентгенологічне та томографічне дослідження, лабораторна діагностика, проведення проби Манту з 2ТО.

За результатами обстеження вирішується питання щодо диспансерного обліку дитини, а також відбір на стаціонарне та санаторне лікування.

По показникам в умовах амбулаторного відділення призначається та проводиться курс контрольованого профілактичного лікування дітям та підліткам з віражем туберкулінових реакцій, інфікованим мікобактеріями туберкульозу, дітям та підліткам з осередків туберкульозної інфекції та ВІЛ- інфікованим. Проводяться протирецидивні курси лікування дітям та підліткам, які хворіли на туберкульоз, а також лікування дітей та підлітків у фазі продовження в умовах ДОТ кабінету після закінчення інтенсивної фази в туберкульозному відділенні дитячого стаціонару.

На базі відділення проводяться консультації співробітників кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології ХМАПО.

Контакти: 

61002, м.Харків, вул.Потебні, 16;

(057) 706-02-90 (Реєстратура)

Денний стаціонар

На базі КНП ХОР «ОКПТД № 7» функціонує денний стаціонар для лікування хворих з бактеріонегативним туберкульозом.

Денний стаціонар – організаційна форма стаціонарозамісної медичної допомоги в денний період, яка дозволяє забезпечити пацієнтів своєчасною, якісною та ефективною лікувально-діагностичною і реабілітаційною допомогою. 

Під час лікування в денному стаціонарі пацієнт може бути проконсультований спеціалістами диспансеру, пройти різні види діагностичних досліджень.

В умовах денного стаціонару проводиться внутрішньовенні,  внутрішньом’язові та підшкірні введення медикаментозних засобів протягом курсу лікування, а також здійснюється надання невідкладної допомоги з приводу гострих станів, які виникли під час перебування в диспансері.

На період лікування в денному стаціонарі, за потреби пацієнта, надається листок непрацездатності. 

Злагоджена робота медичного персоналу, професійна відповідальність, людяне відношення та увага до хворих сприятимуть найшвидшому одужанню та зміцненню Вашого здоров’я !!! 
Рентгенівське відділення

Рентгенівське відділення КНП ХОР «ОКПТД № 7» надає кваліфіковану рентгенодіагностичну допомогу пацієнтам підприємства. Сучасні цифрові технології, що застосовуються на нашому підприємстві, помітно знижують ступінь променевого впливу на організм, роблять рентгенівське обстеження максимально безпечним. Також до переваг рентгена відноситься висока швидкість дослідження і його комфортність для пацієнта.

Перелік медичних послуг:

- оглядова рентгенограма органів грудної порожнини в прямій, бічній проєкціях (плівкова, цифрова);

- прицільні рентгенограми органів грудної порожнини в заднє-похилій, прямій проєкціях;

- лінійна томографія органів грудної порожнини;

- рентгенографія органів кістково-суглобової системи, черепа, навколо носових пазух;

- рентгенографія органів черевної порожнини, сечостатевої системи з використанням внутрішньовенного контрастування (урографія);

- перегляд, консультування наданих рентгенограм, флюорокадрів з інших лікувальних закладів (амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних відділень) на плівкових та цифрових носіях (комп’ютерна та магнітно-резонансна томографії).


Кваліфікація медпрацівників рентгенологічного відділення та наявність сучасної рентгенапаратури дозволяє якісно та своєчасно діагностувати різні патологічні процеси. 


Контакти:

61037, м.Харків, пр. Московський, 197;

(057) 738-73-15 Клініко-діагностична лабораторія

Клініко – діагностична лабораторія  є важливим структурним  підрозділом КНП ХОР «ОК ПТД №7». Лабораторне обстеження  пацієнтів  має велике значення  в постановці діагнозу та контролю лікування. 

Клініко – діагностична лабораторія  відповідає  критеріям атестації та атестована на проведення вимірювань в сфері  розширення  Державного  метрологічного  контролю. 

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дає змогу виконувати    клінічні, гематологічні, цитологічні,  імунологічні та широкий спектр біохімічних досліджень,  дослідження гемостазу. 

В клініко-діагностичній лабораторії постійно ведеться  внутрішній  контроль якості гематологічних та біохімічних досліджень  за  допомогою контрольних сироваток.

Клініко – діагностична лабораторія КНП ХОР «ОК ПТД №7» щорічно бере участь в між лабораторному контролю якості гематологічних та біохімічних досліджень.

Завідувачка клініко – діагностичної  лабораторії  виконує  кураторську роботу по дослідженню мокротиння в Центрах мікроскопії міста Харкова.

                                 

Контакти:   

61037, м.Харків, пр.Московський, 197;

(057) 738-70-76 

Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія це діагностичний підрозділ КНП ХОР «ОКПТД № 7», який забезпечує своєчасне виконання кваліфікованих та вірогідних мікробіологічних досліджень на туберкульоз:

- мікроскопічні дослідження мазків на наявність кислотостійких бактерій;

- посіви біоматеріалу на живильні середовища для виявлення мікобактерій;

- посіви біоматеріалу на живильні середовища для виявлення супутньої флори, визначення чутливості до антибактеріальних препаратів.
Статут
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Публічні закупівлі

Для перегляду інформації про закупівлі КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 7" натисніть на посилання:

https://prozorro.gov.ua/search/plan?edrpou=30655442

Колцентр (контактні номери)

Амбулаторне відділення №1 (Московський, Слобідський райони м.Харкова)

057-738-71-03

057-755-09-32

Амбулаторне відділення №2

(Київський, Шевченківський, Новобаварський, Основ’янський, Холодногірський райони м.Харкова )

057-738-70-76

057-755-09-24

Амбулаторне відділення №3 (Немишлянський, Індустріальний райони м.Харкова)

057-738-52-98

057-755-09-23

Амбулаторне відділення №4 (дитяче)

057-706-02-90

Рентгенівське відділення

057-738-73-15

Клініко-діагностична лабораторія

057-738-70-76

Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини ХМАПО

057-738-71-87


Зручності для клієнтів

 • Парковка
  Парковка
 • Дитяча кімната
  Дитяча кімната

Поставити запитання

КЛІКНІТЬ НА КАРТІ ТА МАСШТАБУЙТЕ КОЛЕСОМ МИШІ.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 057 738 70 64
 • +38 057 738 71 75
 • +38 057 738 71 03
 • +38 057 738 70 76
 • +38 057 738 52 98
 • +38 057 706 02 90
Адреса
Адреса
Філії
Графік роботи
Графік роботи
Понеділок- П'ятниця з 8:00 до 19:00;
Субота з 8:00 до 17:00;
Неділя - вихідний.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання
Купити в один клік
Вiдбiрне